WACS-Certifiering

Klicka på plusiconen
Stacks Image 223

Ullvigymnasiet blir först i Sverige med att ge eleverna på Restaurang- och Livsmedelsprogrammet möjlighet att certifieras enligt WACS (World Association of Chefs Societies) vilket ger utomordentliga möjligheter vid jobbsök i Sverige och världen över. Eleverna kommer verkligen att bli anställningsbara.
Arbetet som pågått under det senaste året har bestått i att översätta och dokumentera den svenska gymnasiala yrkesutbildningen och Ullvigymnasiets utbildning i synnerhet. I det arbetet ingår att redogöra för hur vi jobbar med kvalitet och pedagogik för att eleverna ska nå den nivå som WACS kräver för ett godkännande samt att beskriva Ullvis utveckling av utbildningen nationellt och internationellt. Dokumentationen har möjliggjort certifieringen och kvalitetsstämpeln från WACS.
”International chef” från Ullvigymnasiet.
Erkännandet gör att Ullvigymnasiet som första och hittills enda skola i Sverige kan ge sina bästa elever titeln ”International Chef ” (kock), en titel som ger eleven stora fördelar då man söker jobb, inte minst internationellt.

– Certifikatet påminner om ett klassiskt gesällbrev och visar på mycket goda grundkunskaper i yrket och är en kvalitetsstämpel som öppnar många dörrar för eleven, säger Arne Larsson, rektor på Ullvigymnasiet.

– Certifieringen är ett viktigt steg i utvecklingen av vår restaurang- och livsmedelsutbildning.

© culinaren.se

Webbdesign: Sibin Popovic